SIOSTRY KLARETYNKI

Mottem  Zgromadzenia jest Dobroć i Radość. Właśnie te postawy najlepiej charakteryzują styl życia Sióstr i ich działalności misyjnej.

„Ten świat może być naprawdę szczęśliwy. To zależy również od Ciebie.” (Abp Geraldo)

Tajemnicą żywotności Zgromadzenia jest Eucharystia. Ona jest źródłem i szczytem każdego apostolatu. Siostry są powołane do pełnego utożsamienia się z Jezusem, Misjonarzem Ojca i Odkupicielem ludzi. Naśladując Go, pragną ukazywać Jego styl życia na ziemi i głosić Tajemnicę Odkupienia wszystkim ludziom. Ich rodzina misyjna została powierzona od swoich narodzin szczególnej opiece Niepokalanemu Sercu Maryi, do której zwraca się jak do Matki, Królowej i Mistrzyni Zgromadzenia. Za wzór do naśladowania założyciele pozostawili im Św. Antoniego M. Klareta, niestrudzonego misjonarza, nazywanego św. Pawłem XIX wieku:

„Jeżeli chcecie mieć zapał do dzieł miłosierdzia, zwiększajcie w waszych sercach ogień Bożej miłości poprzez przyjmowanie sakramentu Eucharystii. Ogień wznieca ogień”. (Św. A.M.Klaret)

Tworząc jedno serce i jednego ducha Siostry żyją we wspólnocie wiary, nadziei i miłości, według Słowa Bożego i zakorzenione w Eucharystii. Powołane przez Pana, aby wypełnić tę sama misję dzielą radości i nadzieje, bóle i cierpienia wszystkich ludzi. Ich praca nie ogranicza się do działalności wewnątrz murów klasztornych – które zresztą nie istnieją – ale jest otwarta na każdego człowieka i jego rodzinę, by nieść im pomoc materialną i duchową. Siostry ewangelizują poprzez głoszenie Słowa i posługę miłości w duchu błogosławieństw, szczególnie wobec tych najuboższych. Poprzez głoszenie Słowa chcą przekazywać wszystkim tajemnicę Odkupienia, przez którą objawia się ciągła miłość i miłosierdzie, jakimi Bóg kocha każde ze swoich dzieci. W ten sposób starają się budować Królestwo Boże, którym jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu.

Reklamy